tel. 504 005 704

Oferta

Trening grupowy Program "4 x m" dla każdego Kadra naszej Szkoły zajmuje się zarówno tenisem wyczynowym, jak i rekreacyjnym. Stwarzamy warunki do treningu dla tych, którzy poważnie traktują swoją przygodę z tenisem i biorą udział lub w przyszłości zamierzają spróbować swoich sił w turniejach tenisowych Polskiego Związku Tenisowego. Staramy się spełniać oczekiwania również tych, którzy podchodzą do treningu rekreacyjnie i chcą czerpać radość z przebijania piłki nad siatką. Dla jednych i dla drugich, chwile spędzone na korcie to przede wszystkim dobra zabawa, która prawidłowo sterowana przez trenera, wpływa korzystnie na rozwój motoryczny i emocjonalny dziecka, a w przyszłości zaowocuje w domu i w szkole.

Dla wszystkich rozpoczynających przygodę z tenisem zapewniamy rakiety i cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia treningu!

mikroTENIS Zajęcia tenisowe dla dzieci w wieku 3-7 lat. Głównym zadaniem realizowanym przez trenera podczas zajęć jest rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specyficznym dla tenisa, a zwłaszcza koordynacji ruchowej. Jej opanowanie stanowi bazę oraz warunek późniejszego przyswojenia sobie przez ucznia umiejętności technicznych. Podczas zajęć dzieci uczą się rzucania, chwytania, pozostawania w ciągłym ruchu i równowadze, biegu w różnych kierunkach, zatrzymania, szybkiej zmiany kierunku. Uczą się również podstaw operowania rakietą i piłką: toczenia piłki za pomocą rakiety, noszenia, podbijania i kozłowania piłki oraz czucia momentu kontaktu piłki z naciągiem. Głównym elemantem technicznym, które dziecko opanowuje na tym etapie jest punkt trafienia.
miniTENIS Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 7-9 lat w formie gier i zabaw paratenisowych. Kolejny poziom stawia przed uczniami nowe, trudniejsze zadania, bardziej związane z opanowaniem typowych umiejętności tenisowych. W związku z tym pojawia się nauczanie stopniowo coraz trudniejszych (z racji grania na coraz większym korcie) umiejętności taktycznych oraz technicznych, a ważniejszym niż dotychczas i dominującym elementem staje się umiejętność prowadzenia wymiany i doskonalenie taktyki. Co prawda rozwijanie ogólnych i specjalnych zdolności koordynacyjnych jest nadal priorytetem i wciąż dominują elementy zabaw i gier ruchowych, jednak są one przeplatane bardziej systematyczną nauką podstawowych umiejętności taktycznych, uderzeń oraz pracy nóg. Dla dzieci organizowane są gry sparingowe, turnieje minitenisa, festyny rekreacyjne oraz obozy tenisowe.
midiTENIS Zajęcia tenisowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na tym etapie dokonujemy podziału na tenis wyczynowy i rekreacyjny. Kontynuujemy rozwój wszystkich podstawowych rodzajów rozwiązań taktycznych i techniki. Zapoczątkowujemy kształtowanie ostatecznej (docelowej) techniki za pomocą zarówno metod zorientowanych na grę, jak i doskonalenie samego ruchu. Osobny program treningowy mamy do zaproponowania dla dzieci i młodzieży rozpoczynających lub chcących kontynuować swoją przygodę z tenisem, a traktujących ją rekreacyjnie. Zarówno dla jednych jak i drugich organizujemy sparingi, turnieje tenisa, obozy i zgrupowania.
makroTENIS Nauka gry w tenisa ziemnego młodzieży. Dalej rozwijamy wszystkie typowe rodzaje rozwiązań taktycznych i technikę podstawowych oraz zaawansowanych uderzeń, nauczamy wszechstronnego stylu gry, stopniowo poszukujemy własnych ulubionych zagrań i wzorców rozwiązań taktycznych. Kształtujemy ostateczną, docelową technikę. Jest tutaj również miejsce dla graczy rekreacyjnych w wieku licealnym, dla których mamy przygotowany odrębny program. Dla tej grupy wiekowej też proponujemy sparingi, turnieje, wyjazdy weekendowe, obozy i zgrupowania.
Trening indywidualny Trening indywidualny jest idealnym sposobem szybkiego opanowania umiejętności, gdyż trener poświęca całą swą uwagę jednemu zawodnikowi. Dla młodszych jest wspaniałym uzupełnieniem treningu grupowego, elementem wprowadzającym dziecko w świat prawdziwego treningu tenisowego. Z biegiem lat trening indywidualny zaczyna dominować, a grupowy pełni rolę uzupełniającą. Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, trening indywidualny jest sposobem na szybkie opanowanie tajników gry i co za tym idzie szybkie czerpanie z niej przyjemności. Na treningi indywidualne również zapewniamy rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningów.

Trening grupowy i indywidualny dla dorosłych Dla dorosłych grających i rozpoczynających naukę gry w tenisa, proponujemy zajęcia grupowe, jak i indywidualne. Zapewniamy rakiety tenisowe, piłki oraz niezbędny sprzęt do realizacji treningu. Osobom zdecydowanym na zakup sprzętu udzielamy fachowej pomocy w doborze odpowiedniej rakiety.

Treningi grupowe i indywidualne dla dzieci i dorosłych - Cennik 2021/2022

  Liczba 60-minutowych treningów w tygodniu Liczba osób w grupie Miesięczny, stały koszt treningów
Trening grupowy
1 2 osoby
280 zł
Trening grupowy
1 3 osoby 180 zł
Trening grupowy 1 4 osoby 150 zł
Trening grupowy 2 2 osoby 520 zł
Trening grupowy 2 3 osoby 350 zł
Trening grupowy 2 4 osoby 280 zł


Trening indywidualny z trenerem 1 osoba 70 zł/ h + cena wynajmu kortu

Warunki uczestnictwa
  1. Zajęcia Szkoły Tenisa SOLDI odbywają się na kortach tenisowych i w hali pneumatycznej przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach. Uczestniczenie w nich oznacza akceptację osobnego regulaminu korzystania z tego obiektu.
  2. W zajęciach sportowych mogą brać udział dzieci od lat 4, młodzież za pisemną zgodą rodziców oraz dorośli.
  3. Treningi prowadzone są przez dyplomowanych trenerów i instruktorów tenisa ziemnego.
  4. Uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny), wybiera jedną z opcji, która opisana jest w zakładce cennik. Za odpowiednio wybraną opcję, rodzic (prawny opiekun) lub dorosły uiszcza stałą miesięczną opłatę zgodną z cennikiem, w terminie do dziesiątego każdego miesiąca, za dany miesiąc. Miesięczna opłata jest stała w każdym miesiącu treningowym.
  5. W przypadku nieobecności uczestnika na treningu z własnej winy, koszt zajęć nie zostaje zwrócony.
  6. Trening, który z powodu pogody (ciągłe opady deszczu), nie odbędzie się, zostanie zorganizowany w terminie zastępczym.
  7. W sytuacji gdy trening nie może się odbyć z przyczyn losowych, Szkoła zapewnia odrobienie zajęć w innym terminie.
  8. Szkoła zapewnia rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningu.

 


     

go_up